10 let rodinných konferencí v České republice


V Centru Don Bosco v Pardubicích se v úterý 26. září 2023 konala výjimečná událost, která připomněla desetiletou historii rodinných konferencí (RK) v České republice a šestiletou existenci RK centra, společného projektu organizací Amalthea z. s. a energeia, o. p. s.

Díky unikátnímu spojení výše zmíněných organizací, mohou být rodinné konference využívány v daleko širším měřítku.

Úterní oslavu zahájil pan Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor, který nad akcí převzal záštitu. Vyjádřil podporu rodinným konferencím a vyslovil přání, aby byly rodinné konference v sociální práci více využívány. Zdůraznil při tom přirozenost tohoto přístupu v péči o ohrožené rodiny.

Přítomné dále pozdravili Jana Černocká, zástupkyně organizace energeia o. p. s., a David Svoboda, ředitel Amalthea z. s. Během akce zazněla hudba od talentovaných umělců, účastníci měli příležitost prohlédnout si výstavu „Rodina očima dětí“, informační tabule o historii projektu a vzkazy od účastníků rodinných konferencí.

Díky členství v mezinárodní síti poskytovatelů rodinných konferencí čerpá RK centrum inspiraci ze zahraničních zkušeností, proto během akce zazněly video vzkazy od kolegů z Nového Zélandu – kolébky RK a Nizozemska – kde se zrodila myšlenka pozice nezávislého koordinátora.

Vrcholem odpoledne byla premiéra videospotu o rodinných konferencích, který kolegové z RK centra vytvořili s cílem zpřístupnit informace široké i odborné veřejnosti. V průběhu akce byla také zmíněna jedinečná spolupráce RK centra s CMTF Univerzity Palackého.

Docentka Tatiana Matulayová z UP, která se bohužel nemohla zúčastnit osobně, ve svém vzkazu uvedla: „Rodinné konference se v posledních sedmi letech staly součástí všech mých přednášek v různých vysokoškolských kurzech. Jsou inovativní metodou sociální práce, zejména s rodinou, komunitou nebo v sociální práci ve škole.  Uvádím je jako příklad zmocňování rodiny. Jsem moc vděčna za to, že jsem měla možnost iniciovat a pak i realizovat společně s kolegyněmi a studentkami podle mě velmi plodnou spolupráci ve výuce, výzkumu a propagaci rodinných konferencí.  Věřím, že minimálně desítky absolventek a několik absolventů Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP, dál šíří povědomí o této metodě sociální práce“.

Díky inspirujícího programu úterní oslavy 10 let rodinných konferencí si všichni přítomní připomněli, jak zplnomocňující neexpertní přístup sociální práce může měnit životy dětí a rodin po celém světě, nejen v České republice.

 

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuálně

Stránka 1 z 11  > >>

Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 15. metodické setkání, které se uskuteční 6. června 2024 v en centru v Pardubicích. Mají rodinné konference nakročeno stát se běžným nástrojem sociální práce s ohroženou rodinou? Jak si stojíme v porovnání s kolegy v Evropě? Pochybujete? Nevíte? Chcete se podělit o své zkušenosti? Chcete jen poslouchat? Vy všichni jste zváni!

Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte nám, abychom se na začátku roku připojili k přání všeho dobrého a k povzbuzení od Dalajlámy:
„Soucit a tolerance nejsou známkou slabosti, ale znamením síly.“


Těšíme se na spolupráci v novém roce.
Tým RK centra


Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 14. metodické setkání, tentokráte do Brna. Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 23. listopadu 2023 od 9.30 hod u kolegů z organizace IQ Roma sevis, kterým děkujeme za spolupořádání.

V Centru Don Bosco v Pardubicích se v úterý 26. září 2023 konala výjimečná událost, která připomněla desetiletou historii rodinných konferencí (RK) v České republice a šestiletou existenci RK centra, společného projektu organizací Amalthea z. s. a energeia, o. p. s.


Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 13. metodické setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 8. června 2023 od 9.30 hod v Praze v prostorách pořádající organizace LATA.