Co poskytujeme

 • realizujeme rodinné konference pro rodiny z celého Pardubického, Královéhradeckého a z přilehlých částí sousedních krajů 
 • uspořádání rodinné konference je bezplatné
 • zajišťujeme koordinátora rodinné konference, který:
   • připravuje rodinnou konferenci a její realizaci,
   • seznamuje rodinu se svojí rolí koordinátora RK,
   • samostatně komunikuje s rodinou a dítětem, pro které se RK organizuje,
   • po dohodě s klienty oslovuje další účastníky RK z rodiny či odborníků,
   • sjednává termíny, zajišťuje prostory,
   • aktivně vede první a třetí část rodinné konference (kromě soukromé rodinné porady),
   • přepisuje plán rodiny z RK a rozesílá ho všem účastníkům
 • nabízíme akreditovaný seminář Rodinné konference – úvod do problematiky
 • ostatním organizacím, které realizují rodinné konference, nabízíme společná metodická setkání (sdílení zkušeností, práce s kazuistikami)
 • nabízíme spolupráci organizacím a institucím státní správy, samosprávy i nestátního sektoru v oblasti péče o děti a rodiny (orgán sociálně-právní ochrany dětí, školy a školská zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra, poradny pro rodinu, nestátní neziskové organizace)

Čím se dále zabýváme:

 • propagujeme myšlenku a vizi rodinných konferencí
 • usilujeme o rozvoj rodinných konferencí
 • pořádáme besedy, přednášky, odborné konference
 • vytváříme vlastní materiály o přístupu rodinných konferencí

 

Cíle:

 1. Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
 2. Dítě se zapojuje do řešení své situace v přirozeném prostředí se svými blízkými lidmi.
 3. Odborná veřejnost důvěřuje rodině, že je schopna řešit své problémy.
 4. Odborná veřejnost přijala rodinu jako experta na svůj život a uznává, že je rodina schopna řešit své problémy vlastními silami.
 5. Veřejnost/rodina přijímá řešení svých problémů jako svoji zodpovědnost a nespoléhá na péči státu.
 6. Rodinné konference jsou vnímány jako přístup a právo rodiny na vlastní rozhodnutí, a ne jako ojedinělá metoda sociální práce.
 7. V ČR funguje síť organizací, které realizují rodinné konference. Tyto organizace vzájemně spolupracují a pravidelně se setkávají. 

Vize:

Laická i odborná veřejnost si uvědomuje nenahraditelný význam rodiny pro život dítěte, důvěřuje ve schopnost rodiny nalézt vlastní řešení složité situace a nabízí ji podporu a spolupráci.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 6  > >>

Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 7. metodické setkání. Uskuteční se 26. března 2020 v Evropském spolkovém domě v Pardubicích.

Evropská síť poskytovatelů rodinných konferencí (the European Network of Family Group Conference) vydala iniciativu, v níž vyzývá, aby byla při uplatňování práv dítěte nejprve vyhledána organizovaná podpora z jeho sociální sítě.

Přejeme vám rok plný příběhů s Radostnými Konci.

Vaše RK centrum

 


3 x 30 aneb Rodinné konference slaví v listopadu spolu se Sametovou revolucí a Úmluvou o právech dítěte 30leté výročí!

V listopadu 2019 si připomínáme 3 významná výročí, všechna 30letá. Sametová revoluce přinesla svobodu rozhodování a možnost mít svůj život pod kontrolou. Ke slovu se znovu dostala občanská společnost a s ní i demokratizující modely sociální práce. Jedním z nich jsou rodinné konference, které jsou od roku 1989 uzákoněné v novozélandské legislativě jako občanské právo vyřešit složitou situaci nejprve vlastními silami s podporou široké rodiny a komunity předtím, než do života rodiny zasáhne stát.


S velkou radostí vám představujeme naše materiály v novém vizuálním stylu! Máme připravené letáky pro děti, rodiny, sociální pracovníky i učitele. Těšíme se na jejich distribuci do spolupracujících organizací (OSPOD, neziskové organizace, školská pracoviště,..).