Co poskytujeme

 • realizujeme rodinné konference pro rodiny z celého Pardubického, Královéhradeckého a z přilehlých částí sousedních krajů 
 • uspořádání rodinné konference je bezplatné
 • zajišťujeme koordinátora rodinné konference, který:
   • připravuje rodinnou konferenci a její realizaci,
   • seznamuje rodinu se svojí rolí koordinátora RK,
   • samostatně komunikuje s rodinou a dítětem, pro které se RK organizuje,
   • po dohodě s klienty oslovuje další účastníky RK z rodiny či odborníků,
   • sjednává termíny, zajišťuje prostory,
   • aktivně vede první a třetí část rodinné konference (kromě soukromé rodinné porady),
   • přepisuje plán rodiny z RK a rozesílá ho všem účastníkům
 • nabízíme akreditovaný seminář Rodinné konference – úvod do problematiky
 • ostatním organizacím, které realizují rodinné konference, nabízíme společná metodická setkání (sdílení zkušeností, práce s kazuistikami)
 • nabízíme spolupráci organizacím a institucím státní správy, samosprávy i nestátního sektoru v oblasti péče o děti a rodiny (orgán sociálně-právní ochrany dětí, školy a školská zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra, poradny pro rodinu, nestátní neziskové organizace)

Čím se dále zabýváme:

 • propagujeme myšlenku a vizi rodinných konferencí
 • usilujeme o rozvoj rodinných konferencí
 • pořádáme besedy, přednášky, odborné konference
 • vytváříme vlastní materiály o přístupu rodinných konferencí

 

Cíle:

 1. Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
 2. Dítě se zapojuje do řešení své situace v přirozeném prostředí se svými blízkými lidmi.
 3. Odborná veřejnost důvěřuje rodině, že je schopna řešit své problémy.
 4. Odborná veřejnost přijala rodinu jako experta na svůj život a uznává, že je rodina schopna řešit své problémy vlastními silami.
 5. Veřejnost/rodina přijímá řešení svých problémů jako svoji zodpovědnost a nespoléhá na péči státu.
 6. Rodinné konference jsou vnímány jako přístup a právo rodiny na vlastní rozhodnutí, a ne jako ojedinělá metoda sociální práce.
 7. V ČR funguje síť organizací, které realizují rodinné konference. Tyto organizace vzájemně spolupracují a pravidelně se setkávají. 

Vize:

Laická i odborná veřejnost si uvědomuje nenahraditelný význam rodiny pro život dítěte, důvěřuje ve schopnost rodiny nalézt vlastní řešení složité situace a nabízí ji podporu a spolupráci.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 5  > >>

S velkou radostí vám představujeme naše materiály v novém vizuálním stylu! Máme připravené letáky pro děti, rodiny, sociální pracovníky i učitele. Těšíme se na jejich distribuci do spolupracujících organizací (OSPOD, neziskové organizace, školská pracoviště,..).

 


Podporujeme myšlenku pěstounství a ani letos jsme nechyběli na Dni pěstounství, tentokráte v parku Pelini v Chocni. O malování na kamínky a výrobu vlastních placek byl velký zájem, nezapomněli jsme ani na šíření myšlenky rodinných konferencí, které často realizujeme právě pro děti z pěstounských rodin.

RK centrum srdečně zve všechny příznivce rodinných konferencí k již 6. metodickému setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. září od 9. 30 hod v Integračním centru Kosatec v Pardubicích.

V rámci projektu S důvěrou v rodinu - využívání nových přístupů při práci s ohroženými rodinami s dětmi - byly rodinné konference podpořeny na Burze Filantropie!

Ve spolupráci s MPSV vznikl sedmidílný cyklus o rodinách v krizi, který měl za cíl propagovat myšlenku rodinných konferencí jako novou možnost rodiny, jak zvládnout složitou situaci dětí vlastními silami. Dle našeho názoru se přes veškerou snahu a jistě dobrý úmysl realizačního týmu nepodařilo cíl naplnit a vyvstalo mnoho etických otázek.