Informace pro pracovníky OSPOD

Jako pracovníci OSPOD přicházíte do kontaktu s rodinami, které se dostávají do složitých situací. Pokud rodině nabídnete uspořádání rodinné konference, dostane možnost, aby si své problémy vyřešila nejdříve vlastními silami.

Činnost zadavatele v průběhu rodinné konference:

1. Identifikuje ohrožení dítěte a formuluje důvod svolání RK.

2. Sestavuje základní otázku pro konferenci, a pokud je potřeba, tak i minimální podmínky nutné ke schválení plánu.

3. Připravuje rodinu na svolání rodinné konference včetně jejího souhlasu s předáním informací koordinátorovi.

4. Předává administrátorovi vyplněnou žádost o uspořádání rodinné konference spolu s kontaktem na minimálně jednu pečující osobu z rodiny.

5. Společně s koordinátorem motivuje rodinu k účasti a pomáhá objasňovat důvody a cíle setkání RK.

6. Účastní se rodinného setkání a schvaluje plán rodiny vytvořený rodinou a blízkými a tím zaručuje, že přijatý plán řešení situace bude pro dítě bezpečný a bude naplňovat jeho základní potřeby.

7. Pomáhá rodině, aby se plán realizoval.

Co řekly sociální pracovnice OSPOD o zkušenosti s RK:

"Pro uspořádání úspěšné rodinné konference je nesmírně důležité při její nabídce rodině této metodě věřit a umět o její užitečnosti rodinu přesvědčit. Pokud bych nevěřila, že to rodině pomůže, tak ji nemůžu přesvědčit, aby do toho šla a našla sama řešení. Stalo se i to, že někteří členové rodiny ani nevěděli, že je nějaký problém, se kterým jsou schopni a ochotni sami pomoci.

Zpočátku i já jsem se k pořádání RK stavěla skepticky a říkala jsem si, že to přece nemůže fungovat, a svoji první konferenci jsem uspořádala proto, abych se přesvědčila, že to nejde a nemůže to fungovat. Opak byl pravdou a sama jsem se divila, jak je rodina schopna se stmelit a najít pro ni nejvhodnější řešení."

Eva Dobiášová, pracovnice OSPOD Český Brod

"Situace našeho klienta před uspořádáním rodinné konference byla velmi komplikovaná. Případ dospěl do fáze, kdy rodina selhávala i v základních funkcích a byla zvažována ústavní výchova. Rodinnou konferenci jsme představili rodičům jako příležitost pro jejich dítě i pro ně samé. Získali tak možnost domluvit se v rámci rodiny, na neutrální půdě, bez komplikovaných soudních jednání. Dítě dostalo v průběhu jednání velký prostor pro vyjádření vlastního názoru.

Po ukončení rodinné konference jsme měli velké obavy, že dohoda rodiny nebude dodržována a respektována. Po několika měsících však došlo ke stabilizaci situace v rodině, dítě je v péči babičky a jeho psychický stav se značně zlepšil. Rodiče dohodu respektují a ostatní členové rodiny, kteří se zavázali přispět nějakou formou k procesu stabilizace výchovného prostředí dítěte, prozatím dohodu dodržují.

Z pohledu pracovníka OSPOD (více zde) je velmi přínosná úspora času, kdy projednávání a příprava takto koncipovaného setkání by byla nad možnosti OSPOD.“

Jana Halamová, pracovnice OSPOD Nové Město nad Metují

"Rodina viděla, jakou má podporu, vlastně se všem ulevilo, že jich je na řešení více a není to jen na rodičích. Taky děti viděly, kolik lidí má o ně zájem, kdo je ochoten pomoci.

Překvapil mě potenciál rodinné konference, možnost být účastna začátku a konce setkání a vidět, jak rodina reaguje, jakou má podporu, jak se členové rodiny chovají, jak poslouchají přání dětí – to se na OSPOD ani při návštěvě v rodině nevidí a nezažije. To má pro mne velikou hodnotu.

"Nebojme se nechat rozhodnutí na rodině, vždyť oni jsou těmi nejlepšími a největšími odborníky na své problémy. Nepodceňujme potenciál v rodinách, i když jejich členové sami napoprvé své rodině nevěří.

Vladislava Knettig, dříve pracovnice OSPOD Náchod, nyní klíčová pracovnice Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.

 

Metodika rodinných konferencí

Metodika OSPOD

Video organizace Úsmev ako dar, která na Slovensku od roku 2006 rodinné konference implementuje pod názvem Stretnutia rodinného kruhu:


 

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuálně

Stránka 1 z 10  > >>

Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 13. metodické setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 8. června 2023 od 9.30 hod v Praze v prostorách pořádající organizace LATA.

Na začátku dubna 2023 jsme si připomněli 10 let od prvního setkání nad projektem rodinných konferencí. Letos v lednu jsme navíc oslavili 6 let RK centra, tedy společného projektu organizací energeia, o. p. s. a Amalthea z. s., díky kterému se rodinné konference staly dostupnějšími více rodinám.

 


Vážení kolegové, milí přátelé, vítáme vás v novém roce s poděkováním za důvěru v roce uplynulém, díky které jsme mohli společně přinést více světla do rodin. Těšíme se na další společné příběhy a přejeme hodně světla v roce 2023! Vaše RK centrum


Ve dnech 4. a 5. listopadu 2022 proběhne v Chrudimi další výcvik pro nové koordinátory rodinných konferencí. Zbývá několik volných míst. Více informací v přiloženém inzerátu. Těšíme se!

Srdečně zveme pracovníky náhradní rodinné péče OSPOD Královéhradeckého kraje na pracovní setkání u kulatého stolu nad tématem "Rodinné konference v náhradní rodinné péči - zkušenosti v našem kraji" dne 29. dubna 2022 od 9 hod do Hradce Králové (podrobnosti naleznete v pozvánce). Děkujeme Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje za uspořádaní setkání a těšíme se na sdílení pohledu jednotlivých aktérů.