Informace pro pracovníky OSPOD

Jako pracovníci OSPOD přicházíte do kontaktu s rodinami, které se dostávají do složitých situací. Pokud rodině nabídnete uspořádání rodinné konference, dostane možnost, aby si své problémy vyřešila nejdříve vlastními silami.

Co řekly sociální pracovnice OSPOD o zkušenosti s RK:

"Pro uspořádání úspěšné rodinné konference je nesmírně důležité při její nabídce rodině této metodě věřit a umět o její užitečnosti rodinu přesvědčit. Pokud bych nevěřila, že to rodině pomůže, tak ji nemůžu přesvědčit, aby do toho šla a našla sama řešení. Stalo se i to, že někteří členové rodiny ani nevěděli, že je nějaký problém, se kterým jsou schopni a ochotni sami pomoci.

Zpočátku i já jsem se k pořádání RK stavěla skepticky a říkala jsem si, že to přece nemůže fungovat, a svoji první konferenci jsem uspořádala proto, abych se přesvědčila, že to nejde a nemůže to fungovat. Opak byl pravdou a sama jsem se divila, jak je rodina schopna se stmelit a najít pro ni nejvhodnější řešení."

Eva Dobiášová, pracovnice OSPOD Český Brod

"Situace našeho klienta před uspořádáním rodinné konference byla velmi komplikovaná. Případ dospěl do fáze, kdy rodina selhávala i v základních funkcích a byla zvažována ústavní výchova. Rodinnou konferenci jsme představili rodičům jako příležitost pro jejich dítě i pro ně samé. Získali tak možnost domluvit se v rámci rodiny, na neutrální půdě, bez komplikovaných soudních jednání. Dítě dostalo v průběhu jednání velký prostor pro vyjádření vlastního názoru.

Po ukončení rodinné konference jsme měli velké obavy, že dohoda rodiny nebude dodržována a respektována. Po několika měsících však došlo ke stabilizaci situace v rodině, dítě je v péči babičky a jeho psychický stav se značně zlepšil. Rodiče dohodu respektují a ostatní členové rodiny, kteří se zavázali přispět nějakou formou k procesu stabilizace výchovného prostředí dítěte, prozatím dohodu dodržují.

Z pohledu pracovníka OSPOD (více zde) je velmi přínosná úspora času, kdy projednávání a příprava takto koncipovaného setkání by byla nad možnosti OSPOD.“

Jana Halamová, pracovnice OSPOD Nové Město nad Metují

"Rodina viděla, jakou má podporu, vlastně se všem ulevilo, že jich je na řešení více a není to jen na rodičích. Taky děti viděly, kolik lidí má o ně zájem, kdo je ochoten pomoci.

Překvapil mě potenciál rodinné konference, možnost být účastna začátku a konce setkání a vidět, jak rodina reaguje, jakou má podporu, jak se členové rodiny chovají, jak poslouchají přání dětí – to se na OSPOD ani při návštěvě v rodině nevidí a nezažije. To má pro mne velikou hodnotu.

"Nebojme se nechat rozhodnutí na rodině, vždyť oni jsou těmi nejlepšími a největšími odborníky na své problémy. Nepodceňujme potenciál v rodinách, i když jejich členové sami napoprvé své rodině nevěří.

Vladislava Knettig, dříve pracovnice OSPOD Náchod, nyní klíčová pracovnice Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s.

Rodinné konference jsou relativně novým přístupem v sociální síti v ČR, proto nabízíme:

během realizace RK

  • podporu při hledání způsobu motivace rodiny k využití RK
  • společné formulování zadání:

                          - rodinné konference

                          - ústřední otázky, která se předkládá rodině

                          - podmínek, za kterých může být plán schválen

další nabídka pro pracovníky OSPOD

  • metodické konzultace o vhodnosti využití RK - jsme k dispozici ve chvíli, kdy zvažujete nabídnout RK konkrétní rodině
  • možnost představení RK celému týmu OSPOD
  • akreditovaný seminář Rodinné konference - úvod do problematiky (8h) - viz harmonogram nebo "na klíč" pro celý tým
  • kazuistické semináře

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

Gabriela Pavlíková
vedoucí RK centra
pavlikova@rk-centrum.cz
mobil: 774 452 077

RK centrum: Městský park 274, 537 01 Chrudim

 

Činnost zadavatele v průběhu Rodinné konference:

1. Identifikuje ohrožení dítěte a formuluje důvod svolání RK.

2. Sestavuje základní otázku pro konferenci, a pokud je potřeba, tak i minimální podmínky nutné ke schválení plánu.

3. Připravuje rodinu na svolání rodinné konference včetně jejího souhlasu s předáním informací koordinátorovi.

4. Předává administrátorovi vyplněnou žádost o uspořádání rodinné konference spolu s kontaktem na minimálně jednu pečující osobu z rodiny.

5. Společně s koordinátorem motivuje rodinu k účasti a pomáhá objasňovat důvody a cíle setkání RK.

6. Účastní se rodinného setkání a schvaluje plán rodiny vytvořený rodinou a blízkými a tím zaručuje, že přijatý plán řešení situace bude pro dítě bezpečný a bude naplňovat jeho základní potřeby.

7. Pomáhá rodině, aby se plán realizoval.

 

Metodika rodinných konferencí

Metodika OSPOD


Video organizace Úsmev ako dar, která na Slovensku od roku 2006 rodinné konference implementuje pod názvem Stretnutia rodinného kruhu.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 5  > >>

S velkou radostí vám představujeme naše materiály v novém vizuálním stylu! Máme připravené letáky pro děti, rodiny, sociální pracovníky i učitele. Těšíme se na jejich distribuci do spolupracujících organizací (OSPOD, neziskové organizace, školská pracoviště,..).

 


Podporujeme myšlenku pěstounství a ani letos jsme nechyběli na Dni pěstounství, tentokráte v parku Pelini v Chocni. O malování na kamínky a výrobu vlastních placek byl velký zájem, nezapomněli jsme ani na šíření myšlenky rodinných konferencí, které často realizujeme právě pro děti z pěstounských rodin.

RK centrum srdečně zve všechny příznivce rodinných konferencí k již 6. metodickému setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. září od 9. 30 hod v Integračním centru Kosatec v Pardubicích.

V rámci projektu S důvěrou v rodinu - využívání nových přístupů při práci s ohroženými rodinami s dětmi - byly rodinné konference podpořeny na Burze Filantropie!

Ve spolupráci s MPSV vznikl sedmidílný cyklus o rodinách v krizi, který měl za cíl propagovat myšlenku rodinných konferencí jako novou možnost rodiny, jak zvládnout složitou situaci dětí vlastními silami. Dle našeho názoru se přes veškerou snahu a jistě dobrý úmysl realizačního týmu nepodařilo cíl naplnit a vyvstalo mnoho etických otázek.