Informace pro odbornou veřejnost

Co je to rodinná konference?

Rodinná konference je setkání široké rodiny a dalších osob s cílem najít řešení obtížné situace dítěte. Setkání je organizováno proto, aby rodina mohla sama rozhodnout o budoucnosti dítěte.  

Rodinou konferenci zajišťuje nezávislý koordinátor. Nezávislý znamená, že neposkytuje rodině sociální služby a nepodílí se na žádných rozhodnutích týkajících se dětí. Pomůže rodině oslovit lidi, které chce pozvat na setkání, a s dalšími organizačními záležitostmi (místo a čas).

Jak probíhá samotné setkání?

Po celou dobu je přítomným k dispozici koordinátor. Setkání má tři části:

1. část: Sdílení informací

Všichni mají možnost dozvědět se co nejvíce informací o rodinné situaci. Je-li přítomen sociální pracovník, vysvětlí, proč se obává o budoucnost dítěte. Je možné oslovit pozvané odborníky a vyjasnit si detaily. Získané informace je možné využít při tvorbě rodinného plánu.

2. část: Soukromý čas rodiny

Odborníci i koordinátor se vzdálí.  Rodina zůstává o samotě, aby vytvořila konkrétní plán, který zlepší situaci dítěte. Ten by měl obsahovat:

  •       Kdo, co a do kdy udělá.
  •       Jakou pomoc bude rodina potřebovat a od koho.
  •       Rozhodnutí, jak bude plnění plánu kontrolováno.

V případě, že si rodina nebude vědět rady, může si na pomoc zavolat koordinátora. Ten je stále na blízku ve vedlejší místnosti.

3. část: Schválení plánu rodiny

Jakmile rodina vypracuje plán, představí ho sociálnímu pracovníkovi. Pokud bude plán pro dítě bezpečný, bude schválen. 

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 6  > >>

Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 7. metodické setkání. Uskuteční se 26. března 2020 v Evropském spolkovém domě v Pardubicích.

Evropská síť poskytovatelů rodinných konferencí (the European Network of Family Group Conference) vydala iniciativu, v níž vyzývá, aby byla při uplatňování práv dítěte nejprve vyhledána organizovaná podpora z jeho sociální sítě.

Přejeme vám rok plný příběhů s Radostnými Konci.

Vaše RK centrum

 


3 x 30 aneb Rodinné konference slaví v listopadu spolu se Sametovou revolucí a Úmluvou o právech dítěte 30leté výročí!

V listopadu 2019 si připomínáme 3 významná výročí, všechna 30letá. Sametová revoluce přinesla svobodu rozhodování a možnost mít svůj život pod kontrolou. Ke slovu se znovu dostala občanská společnost a s ní i demokratizující modely sociální práce. Jedním z nich jsou rodinné konference, které jsou od roku 1989 uzákoněné v novozélandské legislativě jako občanské právo vyřešit složitou situaci nejprve vlastními silami s podporou široké rodiny a komunity předtím, než do života rodiny zasáhne stát.


S velkou radostí vám představujeme naše materiály v novém vizuálním stylu! Máme připravené letáky pro děti, rodiny, sociální pracovníky i učitele. Těšíme se na jejich distribuci do spolupracujících organizací (OSPOD, neziskové organizace, školská pracoviště,..).