Informace pro odbornou veřejnost

Co je to rodinná konference?

Rodinná konference je setkání široké rodiny a dalších osob s cílem najít řešení obtížné situace dítěte. Setkání je organizováno proto, aby rodina mohla sama rozhodnout o budoucnosti dítěte.  

Rodinou konferenci zajišťuje nezávislý koordinátor. Nezávislý znamená, že neposkytuje rodině sociální služby a nepodílí se na žádných rozhodnutích týkajících se dětí. Pomůže rodině oslovit lidi, které chce pozvat na setkání, a s dalšími organizačními záležitostmi (místo a čas).

Jak probíhá samotné setkání?

Po celou dobu je přítomným k dispozici koordinátor. Setkání má tři části:

1. část: Sdílení informací

Všichni mají možnost dozvědět se co nejvíce informací o rodinné situaci. Je-li přítomen sociální pracovník, vysvětlí, proč se obává o budoucnost dítěte. Je možné oslovit pozvané odborníky a vyjasnit si detaily. Získané informace je možné využít při tvorbě rodinného plánu.

2. část: Soukromý čas rodiny

Odborníci i koordinátor se vzdálí.  Rodina zůstává o samotě, aby vytvořila konkrétní plán, který zlepší situaci dítěte. Ten by měl obsahovat:

  •       Kdo, co a do kdy udělá.
  •       Jakou pomoc bude rodina potřebovat a od koho.
  •       Rozhodnutí, jak bude plnění plánu kontrolováno.

V případě, že si rodina nebude vědět rady, může si na pomoc zavolat koordinátora. Ten je stále na blízku ve vedlejší místnosti.

3. část: Schválení plánu rodiny

Jakmile rodina vypracuje plán, představí ho sociálnímu pracovníkovi. Pokud bude plán pro dítě bezpečný, bude schválen. 

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 5  > >>

S velkou radostí vám představujeme naše materiály v novém vizuálním stylu! Máme připravené letáky pro děti, rodiny, sociální pracovníky i učitele. Těšíme se na jejich distribuci do spolupracujících organizací (OSPOD, neziskové organizace, školská pracoviště,..).

 


Podporujeme myšlenku pěstounství a ani letos jsme nechyběli na Dni pěstounství, tentokráte v parku Pelini v Chocni. O malování na kamínky a výrobu vlastních placek byl velký zájem, nezapomněli jsme ani na šíření myšlenky rodinných konferencí, které často realizujeme právě pro děti z pěstounských rodin.

RK centrum srdečně zve všechny příznivce rodinných konferencí k již 6. metodickému setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. září od 9. 30 hod v Integračním centru Kosatec v Pardubicích.

V rámci projektu S důvěrou v rodinu - využívání nových přístupů při práci s ohroženými rodinami s dětmi - byly rodinné konference podpořeny na Burze Filantropie!

Ve spolupráci s MPSV vznikl sedmidílný cyklus o rodinách v krizi, který měl za cíl propagovat myšlenku rodinných konferencí jako novou možnost rodiny, jak zvládnout složitou situaci dětí vlastními silami. Dle našeho názoru se přes veškerou snahu a jistě dobrý úmysl realizačního týmu nepodařilo cíl naplnit a vyvstalo mnoho etických otázek.