Informace pro odbornou veřejnost

Co je to rodinná konference?

Rodinná konference je setkání široké rodiny a dalších osob s cílem najít řešení obtížné situace dítěte. Setkání je organizováno proto, aby rodina mohla sama rozhodnout o budoucnosti dítěte.  

Rodinou konferenci zajišťuje nezávislý koordinátor. Nezávislý znamená, že neposkytuje rodině sociální služby a nepodílí se na žádných rozhodnutích týkajících se dětí. Pomůže rodině oslovit lidi, které chce pozvat na setkání, a s dalšími organizačními záležitostmi (místo a čas).

Jak probíhá samotné setkání?

Po celou dobu je přítomným k dispozici koordinátor. Setkání má tři části:

1. část: Sdílení informací

Všichni mají možnost dozvědět se co nejvíce informací o rodinné situaci. Je-li přítomen sociální pracovník, vysvětlí, proč se obává o budoucnost dítěte. Je možné oslovit pozvané odborníky a vyjasnit si detaily. Získané informace je možné využít při tvorbě rodinného plánu.

2. část: Soukromý čas rodiny

Odborníci i koordinátor se vzdálí.  Rodina zůstává o samotě, aby vytvořila konkrétní plán, který zlepší situaci dítěte. Ten by měl obsahovat:

  •       Kdo, co a do kdy udělá.
  •       Jakou pomoc bude rodina potřebovat a od koho.
  •       Rozhodnutí, jak bude plnění plánu kontrolováno.

V případě, že si rodina nebude vědět rady, může si na pomoc zavolat koordinátora. Ten je stále na blízku ve vedlejší místnosti.

3. část: Schválení plánu rodiny

Jakmile rodina vypracuje plán, představí ho sociálnímu pracovníkovi. Pokud bude plán pro dítě bezpečný, bude schválen. 

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

připravujeme další setkání k rodinným konferencím: 25. 9. 2018 v Pardubicích


naleznete na našich webových stránkách v záložce materiály.


Kapacita naplněna

Z důvodu naplněné kapacity sálu je přihlašování na konferenci S důvěrou v rodinu ukončeno. 

Děkujeme za váš velký zájem, těšíme se na všechny přihlášené účastníky. 


Dovolujeme si vás pozvat na odbornou konferenci s mezinárodní účastí:

S DŮVĚROU V RODINU

Datum a místo konání: 17. 5. 2018  Pardubice

Cílem konference je sdílení zkušeností s rodinnými konferencemi v české i zahraniční praxi.