Zpráva o činnosti RK centra za rok 2019 aneb další pestrý rok


Hned v lednu jsme rozšířili tým nezávislých koordinátorů o 5 nových kolegů na celkem 12. Pro naše koordinátory jsme připravili 4 setkání, na kterých jsme sdíleli zkušenosti z přípravy a realizace rodinných konferencí. Pro všechny příznivce RK jsme zorganizovali 2 metodická setkání.

Naše snahy směřovaly k rozšíření RK jako preventivního přístupu řešení obtížných situací dětí. Uspořádali jsme workshopy pro školské pracovníky, oslovili školská pracoviště, církevní organizace a mateřská centra. Pokračovali jsme v evaluaci přínosu rodinných konferencí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

V rámci členství v mezinárodní síti poskytovatelů rodinných konferencí se inspirujeme zahraniční praxí. Každoročně sdílíme zkušenosti na mezinárodním setkání, tento rok v Bratislavě.

V tomto roce vznikl díky energei o. p. s. jednotný vizuální styl RK centra. Nové informační materiály určené dětem, rodinám, sociálním i školským pracovníkům nám slouží k šíření osvěty o možnostech rodinných konferencí.

Přijali jsme celkem 34 žádostí o rodinnou konferenci, zrealizovali jsme 19 konferencí, některé se nakonec neuskutečnily, někdy se rodina dohodla na řešení ještě před samotným setkáním. Rodinné konference se týkaly 34 dětí, celkem se jich účastnilo 131 rodinných příslušníků a 60 odborníků.

Co se například podařilo změnit?

  • O tři malé sourozence drogově závislých rodičů se rozhodly pečovat dvě tety, děti tedy nemusely odejít do ústavní péče.
  • Široká rodina podpořila dva sourozence, aby lépe zvládali školu, po setkání se zlepšily vztahy dětí s otcem, který s nimi tráví více času.
  • Babička se po RK rozhodla podat žádost o svěření vnuka do své péče.
  • Široká rodina pomohla rozcházejícím se rodičům ve vleklém sporu domluvit se na další péči o dvě malé děti.
  • Mladá maminka dostala podporu širší rodiny a mohla se k ní tedy vrátit čtyřletá dcera, o kterou se dočasně starala pěstounka na přechodnou dobu.

V dalších rodinách se podařilo zlepšit komunikaci mezi dospělými i dětmi, společně se domluvit na řešení krizové situace a naplánovat další kroky, které mohou změnit dětem jejich život.

Děkujeme všem, s kterými jsme měli možnost spolupracovat, kolegům z organizací Amalthea z. s. a energeia o. p. s., kteří nám poskytují bezvadný servis, našim nezávislým koordinátorům, kolegům, ale hlavně dětem a rodinám, které měly odvahu sejít se v kruhu rodiny a hledat nejlepší řešení vlastními silami.

Těšíme se na výzvy, které přinese rok 2020.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuálně

Stránka 1 z 10  > >>

Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 13. metodické setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 8. června 2023 od 9.30 hod v Praze v prostorách pořádající organizace LATA.

Na začátku dubna 2023 jsme si připomněli 10 let od prvního setkání nad projektem rodinných konferencí. Letos v lednu jsme navíc oslavili 6 let RK centra, tedy společného projektu organizací energeia, o. p. s. a Amalthea z. s., díky kterému se rodinné konference staly dostupnějšími více rodinám.

 


Vážení kolegové, milí přátelé, vítáme vás v novém roce s poděkováním za důvěru v roce uplynulém, díky které jsme mohli společně přinést více světla do rodin. Těšíme se na další společné příběhy a přejeme hodně světla v roce 2023! Vaše RK centrum


Ve dnech 4. a 5. listopadu 2022 proběhne v Chrudimi další výcvik pro nové koordinátory rodinných konferencí. Zbývá několik volných míst. Více informací v přiloženém inzerátu. Těšíme se!

Srdečně zveme pracovníky náhradní rodinné péče OSPOD Královéhradeckého kraje na pracovní setkání u kulatého stolu nad tématem "Rodinné konference v náhradní rodinné péči - zkušenosti v našem kraji" dne 29. dubna 2022 od 9 hod do Hradce Králové (podrobnosti naleznete v pozvánce). Děkujeme Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje za uspořádaní setkání a těšíme se na sdílení pohledu jednotlivých aktérů.