Zpráva o činnosti RK centra za rok 2019 aneb další pestrý rok


Hned v lednu jsme rozšířili tým nezávislých koordinátorů o 5 nových kolegů na celkem 12. Pro naše koordinátory jsme připravili 4 setkání, na kterých jsme sdíleli zkušenosti z přípravy a realizace rodinných konferencí. Pro všechny příznivce RK jsme zorganizovali 2 metodická setkání.

Naše snahy směřovaly k rozšíření RK jako preventivního přístupu řešení obtížných situací dětí. Uspořádali jsme workshopy pro školské pracovníky, oslovili školská pracoviště, církevní organizace a mateřská centra. Pokračovali jsme v evaluaci přínosu rodinných konferencí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

V rámci členství v mezinárodní síti poskytovatelů rodinných konferencí se inspirujeme zahraniční praxí. Každoročně sdílíme zkušenosti na mezinárodním setkání, tento rok v Bratislavě.

V tomto roce vznikl díky energei o. p. s. jednotný vizuální styl RK centra. Nové informační materiály určené dětem, rodinám, sociálním i školským pracovníkům nám slouží k šíření osvěty o možnostech rodinných konferencí.

Přijali jsme celkem 34 žádostí o rodinnou konferenci, zrealizovali jsme 19 konferencí, některé se nakonec neuskutečnily, někdy se rodina dohodla na řešení ještě před samotným setkáním. Rodinné konference se týkaly 34 dětí, celkem se jich účastnilo 131 rodinných příslušníků a 60 odborníků.

Co se například podařilo změnit?

  • O tři malé sourozence drogově závislých rodičů se rozhodly pečovat dvě tety, děti tedy nemusely odejít do ústavní péče.
  • Široká rodina podpořila dva sourozence, aby lépe zvládali školu, po setkání se zlepšily vztahy dětí s otcem, který s nimi tráví více času.
  • Babička se po RK rozhodla podat žádost o svěření vnuka do své péče.
  • Široká rodina pomohla rozcházejícím se rodičům ve vleklém sporu domluvit se na další péči o dvě malé děti.
  • Mladá maminka dostala podporu širší rodiny a mohla se k ní tedy vrátit čtyřletá dcera, o kterou se dočasně starala pěstounka na přechodnou dobu.

V dalších rodinách se podařilo zlepšit komunikaci mezi dospělými i dětmi, společně se domluvit na řešení krizové situace a naplánovat další kroky, které mohou změnit dětem jejich život.

Děkujeme všem, s kterými jsme měli možnost spolupracovat, kolegům z organizací Amalthea z. s. a energeia o. p. s., kteří nám poskytují bezvadný servis, našim nezávislým koordinátorům, kolegům, ale hlavně dětem a rodinám, které měly odvahu sejít se v kruhu rodiny a hledat nejlepší řešení vlastními silami.

Těšíme se na výzvy, které přinese rok 2020.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuálně

Stránka 1 z 8  > >>

Srdečně zveme všechny příznivce rodinných konferencí na online setkání S důvěrou v sílu rodiny 
u příležitosti 100. realizace rodinné konference dne 20. dubna 2021 od 10.00 do 13.00 hodin.
Připojte se z pohodlí vašich domovů či kanceláří na:

 

https://zoom.us/j/94045103707

 

 

 

 


Je nám ctí zveřejnit Výzkumnou zprávu roční evaluace rodinných konferencí a přínosů ze strany účastníků, zadavatelů i organizátorů, za kterou stojí kolegyně Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová a Ph.D., Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. z UP Olomouc.

Ve spolupráci s kolegy z organizace Lata srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 8. metodické setkání, které se uskuteční 5. listopadu 2020 v Praze. Zájemci se mohou registrovat do 30. října na kubickova@lata.cz .

Vypsali jsme nový termín dvoudenního semináře pro koordinátory a administrátory RK, a to 19. - 20. října v Brně. Zájemci obdrží podrobnější informace na adrese martinkova@rk-centrum.cz.

Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 7. metodické setkání, které se uskuteční 25. června v Pardubicích. Zájemci se mohou registrovat do 19. června na info@rk-centrum.cz .