Rodinné konference v období mimořádných opatření


RK centrum nabízí i v aktuálním období možnost pomoci rodinám propojit se se svým sociálním okolím a získat jeho podporu i bez osobního kontaktu s koordinátorem RK. Inspirací je pro nás praxe nizozemských kolegů z Eigen Kracht Centrale. Nařízená vládní opatření ovlivňují život každého z nás. Právě období omezení osobních sociálních kontaktů může způsobit prohloubení napětí a krize v rodinách.
V současné době nejsou možná osobní setkání koordinátora se členy rodiny během přípravy RK a tudíž ani její realizace. Přesto je možné podpořit rodinu v tvorbě krátkodobých plánů, které pomohou překlenout období, než bude možné, aby se široká rodina sešla osobně.
Naši koordinátoři jsou připraveni kontaktovat rodinné příslušníky a známé telefonicky, poštou a pomocí internetu.
Silnou stránkou rodinných konferencí je právě osobní setkání a sdílená zkušenost s ním. Proto je nebudeme nahrazovat setkáními digitálními.
V mnoha  situacích však může dočasný rodinný plán vytvořený např. telefonickou podporou jednotlivých členů rodiny pomoci.
RK centrum je na takovou formu práce připraveno. Jsme k dispozici rodinám i odborníkům. Přejeme Vám hodně zdraví a síly.
Vaše RK centrum.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuálně

Stránka 1 z 11  > >>

Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 14. metodické setkání, tentokráte do Brna. Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 23. listopadu 2023 od 9.30 hod u kolegů z organizace IQ Roma sevis, kterým děkujeme za spolupořádání.

V Centru Don Bosco v Pardubicích se v úterý 26. září 2023 konala výjimečná událost, která připomněla desetiletou historii rodinných konferencí (RK) v České republice a šestiletou existenci RK centra, společného projektu organizací Amalthea z. s. a energeia, o. p. s.


Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 13. metodické setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 8. června 2023 od 9.30 hod v Praze v prostorách pořádající organizace LATA.

Na začátku dubna 2023 jsme si připomněli 10 let od prvního setkání nad projektem rodinných konferencí. Letos v lednu jsme navíc oslavili 6 let RK centra, tedy společného projektu organizací energeia, o. p. s. a Amalthea z. s., díky kterému se rodinné konference staly dostupnějšími více rodinám.

 


Vážení kolegové, milí přátelé, vítáme vás v novém roce s poděkováním za důvěru v roce uplynulém, díky které jsme mohli společně přinést více světla do rodin. Těšíme se na další společné příběhy a přejeme hodně světla v roce 2023! Vaše RK centrum