KONFERENCE S DŮVĚROU V RODINU


Ve čtvrtek 17. 5. 2018 proběhla v prostorách krajského úřadu Pardubického kraje konference S důvěrou v rodinu, kterou zahájil radní pro sociální péči a neziskový sektor Ing. Pavel Šotola. Konference s účastí domácích i zahraničních řečníků hostila na 80 odborníků ze státního i neziskového sektoru. Akci na téma rodinné konference měl pod taktovkou pořadatelský tým z RK centra Chrudim.

„Rodinná konference je efektivní způsob řešení obtížné situace dítěte“říká Gabriela Pavlíková z RK centra, která setkání pro rodiny v České republice organizuje více jak 5 let. Je to v podstatě rodinná rada, kdy se sejde široká rodina a další osoby. Všichni sezvaní pak společně hledají nejlepší řešení. „Jsme přesvědčení, že každá rodina, která zažívá vážnou situaci týkající se dítěte, by měla nejdříve dostat možnost sama hledat vhodné řešení.“ dodává Pavlíková.

Významným aspektem organizování rodinné konference je čas. Na důležitost včasného řešení upozornil pan radní Šotola už v úvodní řeči. Pokud se rodina ocitne v krizi, měli bychom jí umožnit co nejrychlejší uspořádání rodinné konference. V akutní situaci, kterou je např. hrozba odebrání dítěte z rodiny, je často na všech stranách větší vůle k řešení. 

Metodička rodinných konferencí z organizace Úsmev ako dar Monika Miklošková uvedla, že se jim na Slovensku podařilo prosadit změny v legislativě, které umožňují zapojení široké rodiny a jiných blízkých osob do plánování a rozhodování o dítěti, doposud zde bylo zvykem individuální rozhodování sociálních pracovníků.

Čestným hostem konference byl pan Rob van Pagée z Nizozemí, který se v letech 2006 až 2015 výrazně podílel na zavádění rodinných konferencí v České a Slovenské republice, Bulharsku a Bosně a Hercegovině.

„Důvěra je něco jako semínko květiny. Každý rok dáváme semínko do země, nevidíme je, nevíme, co se děje pod zemí, ale víme a doufáme, že za pár měsíců semínko naklíčí a budeme mít rostliny. Když dokážeme důvěřovat květinám nebo zelenině, tak proč nedokážeme důvěřovat rodinám?“ připomněla ředitelka Tulip Foundation Mária Petková z Bulharskamyšlenku průkopníka rodinných konferencí z Nizozemí a zdůraznila, že bez důvěry v sílu rodiny nemůžeme v této oblasti nic změnit.

O tom, že se rodinné konference ukazují jako univerzální přístup napříč zeměmi a národnostmi hovořila ředitelka IN Foundation Branka Ivanović z Bosny a Hercegoviny. V zemi, která se stále vypořádává s následky války jsou rodinné konference využívané rodinami všech tří etnik bez rozdílu. Rodinné konference v této zemi nabízejí rodinám také učitelé a další pracovníci ve školství.

Na konference promluvili i zástupci dvou rodin, kteří rodinnou konferenci zažili. Jednou z nich byla maminka dvou chlapců, které rodinná konference pomohla s návratem chlapců z dětského domova. „Nebojte se do toho jít, když kolem sebe máte lidi, kteří vás podpoří.“ vzkázala. „Mějte na paměti, že vám záleží na lidech, kvůli kterým to děláte, a oni na vás spoléhají. Přeji všem, kteří se na rodinnou konferenci chystají, aby se jim to povedlo, tak jako nám.“

Akci podpořilo Ministerstvo práce a sociální věcí, Pardubický kraj a Nadace J&T.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuálně

Stránka 1 z 11  > >>

Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte nám, abychom se na začátku roku připojili k přání všeho dobrého a k povzbuzení od Dalajlámy:
„Soucit a tolerance nejsou známkou slabosti, ale znamením síly.“


Těšíme se na spolupráci v novém roce.
Tým RK centra


Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 14. metodické setkání, tentokráte do Brna. Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 23. listopadu 2023 od 9.30 hod u kolegů z organizace IQ Roma sevis, kterým děkujeme za spolupořádání.

V Centru Don Bosco v Pardubicích se v úterý 26. září 2023 konala výjimečná událost, která připomněla desetiletou historii rodinných konferencí (RK) v České republice a šestiletou existenci RK centra, společného projektu organizací Amalthea z. s. a energeia, o. p. s.


Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 13. metodické setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 8. června 2023 od 9.30 hod v Praze v prostorách pořádající organizace LATA.

Na začátku dubna 2023 jsme si připomněli 10 let od prvního setkání nad projektem rodinných konferencí. Letos v lednu jsme navíc oslavili 6 let RK centra, tedy společného projektu organizací energeia, o. p. s. a Amalthea z. s., díky kterému se rodinné konference staly dostupnějšími více rodinám.