3 x 30


3 x 30 aneb Rodinné konference slaví v listopadu spolu se Sametovou revolucí a Úmluvou o právech dítěte 30leté výročí!

V listopadu 2019 si připomínáme 3 významná výročí, všechna 30letá. Sametová revoluce přinesla svobodu rozhodování a možnost mít svůj život pod kontrolou. Ke slovu se znovu dostala občanská společnost a s ní i demokratizující modely sociální práce. Jedním z nich jsou rodinné konference, které jsou od roku 1989 uzákoněné v novozélandské legislativě jako občanské právo vyřešit složitou situaci nejprve vlastními silami s podporou široké rodiny a komunity předtím, než do života rodiny zasáhne stát.

Úmluva o právech dítěte stanovuje vedle práv dětí jako právo poznat rodiče a být jimi vychováván, i povinnosti státu, ke kterým patří přijmout opatření k poskytnutí podpory a pomoci rodičům se zabezpečením životních podmínek dítěte. Naše úsilí směřuje k tomu, aby tímto opatřením byly i rodinné konference.

Rodičovství je složitým úkolem. Možná nejtěžším, kterému člověk v životě čelí. Pokud zůstane rodič na tento složitý úkol sám, může snadno selhat. Důsledkem může být rozdělení rodiny, oddělení dítěte od rodiče a tím porušení práva dítěte být rodičem vychováván.

Rodinné konference jsou komunitním rozhodovacím nástrojem. Ačkoli se jedná o přirozený model, je v pojetí sociální práce stále inovativní. V čem jsou rodinné konference jiné? Právě v důrazu na důvěru v rodinu, v její schopnost vyřešit tíživou situaci vlastními silami. Rodina zná svou situaci nejlépe a pokud se jí dostane podpory, právě ona přichází na své řešení, které je funkčnější než jistě dobře míněné rady a plány odborníků.

Na naší cestě jsme měli možnost seznámit se se silnými příběhy i s řadou lidí, kteří nejsou lhostejní k osudu dětí a nabízejí svoji pomoc a podporu, aby zmírnili negativní dopad krize na život dětí. Díky rodinným konferencím se několik dětí vrátilo z dětského domova, široká rodina se zapojila do péče o děti, které měly vážně nemocného rodiče nebo pečovatele se závislostí na návykových látkách. U několika rodin se kvůli podpoře širokého okolí předešlo odloučení dětí od jejich biologické rodiny. Ne vždy se však stane na první pohled něco viditelného, ale během přípravy či na samotném rodinném setkání se odehrávají velké věci jako smíření, pochopení, vzájemná podpora, odpuštění i soucit. Věříme, že s pozitivním dopadem na život dětí.

Naše 7letá praxe spolu s 30letou zahraniční praxí potvrzuje univerzálnost tohoto přístupu bez ohledu na hranice. V souvislosti s třicetiletými výročími vznikla společná iniciativa sedmnácti evropských zemí sdružených v Evropské síti poskytovatelů rodinných konferencí (European Network of Family Group Conference), jejíž jsme členem. Tato iniciativa vychází ze zkušeností, že pokud se blíží či již nastala intervence do rodinného systému ze strany státu, je zapojení široké rodinné sítě do řešení klíčové. Iniciativa apeluje na vládní i nevládní organizace, aby uplatňovaly práva dítěte nejprve zapojením rodinné sítě do sestavení bezpečného a odpovědného rodinného plánu a nezbavovaly rodinu odpovědnosti v rozhodovacím procesu a nepřebíraly za ni aktivitu. Text celé Iniciativy naleznete na našich stránkách www.rk-centrum.cz.

Téma posilování a upevňování práv dítěte je stále aktuální. Naše úsilí bude i nadále směřovat k posílení víry v sílu rodiny jak u rodin samotných, tak u odborníků.  Rob van Pagée – hlavní metodik rodinných konferencí pro Evropu, hovoří o klíči k úspěchu, kterým je odvaha odborníků důvěřovat myšlence RK, tedy v sílu rodiny, a zařazení tohoto přístupu přinášejícího potřebnou pomoc do běžné praxe sociální práce s ohroženou rodinou.

Zveme všechny zájemce o problematiku uplatňování práv dítěte zapojením jeho široké komunitní sítě do řešení k diskusi a sdílení našich přístupů. Společný prostor vytváříme třeba na pravidelných metodických setkáních k rodinným konferencím. Více informací naleznete na našem webu či Facebooku.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 6  > >>

Srdečně zveme příznivce rodinných konferencí na 7. metodické setkání. Uskuteční se 26. března 2020 v Evropském spolkovém domě v Pardubicích.

Evropská síť poskytovatelů rodinných konferencí (the European Network of Family Group Conference) vydala iniciativu, v níž vyzývá, aby byla při uplatňování práv dítěte nejprve vyhledána organizovaná podpora z jeho sociální sítě.

Přejeme vám rok plný příběhů s Radostnými Konci.

Vaše RK centrum

 


3 x 30 aneb Rodinné konference slaví v listopadu spolu se Sametovou revolucí a Úmluvou o právech dítěte 30leté výročí!

V listopadu 2019 si připomínáme 3 významná výročí, všechna 30letá. Sametová revoluce přinesla svobodu rozhodování a možnost mít svůj život pod kontrolou. Ke slovu se znovu dostala občanská společnost a s ní i demokratizující modely sociální práce. Jedním z nich jsou rodinné konference, které jsou od roku 1989 uzákoněné v novozélandské legislativě jako občanské právo vyřešit složitou situaci nejprve vlastními silami s podporou široké rodiny a komunity předtím, než do života rodiny zasáhne stát.


S velkou radostí vám představujeme naše materiály v novém vizuálním stylu! Máme připravené letáky pro děti, rodiny, sociální pracovníky i učitele. Těšíme se na jejich distribuci do spolupracujících organizací (OSPOD, neziskové organizace, školská pracoviště,..).