Prohlášení k odvysílanému dokumentu ČT Rodina je nejvíc


Ve spolupráci s MPSV vznikl sedmidílný cyklus o rodinách v krizi Rodina je nejvíc, který odvysílala ČT. Jeho cílem bylo představení rodinných konferencí jako nové možnosti, jak zvládnout složitou situaci dětí zapojením širší rodiny do řešení problému. Vítáme aktivity, které podporují zviditelnění tohoto nového přístupu, o jehož zařazení mezi běžně využívané nástroje v sociální práci s ohroženou rodinou usilujeme již od roku 2013. Naše organizace RK centrum byla také oslovena k účasti na tomto projektu. Po velmi důkladném zvážení nabídky jsme ji nakonec odmítli. Hlavním důvodem byla obava z negativních dopadů zveřejněním citlivých informací ze života rodin, zejména dětí. Zvolený typ dokumentu s odhalením skutečné identity a osudů aktérů nepovažujeme za vhodný.

Přes veškerou snahu a jistě dobrý úmysl se realizačnímu týmu dle našeho mínění nepodařilo cíl dokumentu naplnit. Ani v jednom ze sedmi dílů nedošlo k realizaci skutečné rodinné konference a zcela chybělo představení základních principů tohoto přístupu (nejlepší zájem dítěte, důvěrnost informací, mlčenlivost všech stran, nabídka informací rodině jako podklad pro vytvoření plánu, nezávislost koordinátora). Odvysílané díly dokumentu se rozchází s naší praxí.

Vyvstává mnoho otázek, např:

Lze hovořit o dobrovolnosti v případě účasti dětí na natáčení?

Jaký vliv, případně rizika, má na dítě jeho účast na natáčení po odvysílání pořadu?

Mají rodiny v krizi schopnost citlivě vnímat potřeby a názor dětí ohledně účasti v dokumentu?

Jaký vliv sehrála přítomnost kamery na účast široké rodiny na rodinné konferenci?

Jak probíhal výběr aktérů, a to jak samotných rodin, tak jednotlivých koordinátorů rodinných konferencí?

Jaká byla motivace aktérů k účasti?

Je účast dětí v této „reality show“ etická?

Rádi bychom tímto prohlášením otevřeli diskuzi nad výše uvedenými a případně dalšími otázkami. Aktuálně jsme oslovili odborníky z řad psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů a novinářů s žádostí o vyjádření k nastolené problematice.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 5  > >>

S velkou radostí vám představujeme naše materiály v novém vizuálním stylu! Máme připravené letáky pro děti, rodiny, sociální pracovníky i učitele. Těšíme se na jejich distribuci do spolupracujících organizací (OSPOD, neziskové organizace, školská pracoviště,..).

 


Podporujeme myšlenku pěstounství a ani letos jsme nechyběli na Dni pěstounství, tentokráte v parku Pelini v Chocni. O malování na kamínky a výrobu vlastních placek byl velký zájem, nezapomněli jsme ani na šíření myšlenky rodinných konferencí, které často realizujeme právě pro děti z pěstounských rodin.

RK centrum srdečně zve všechny příznivce rodinných konferencí k již 6. metodickému setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. září od 9. 30 hod v Integračním centru Kosatec v Pardubicích.

V rámci projektu S důvěrou v rodinu - využívání nových přístupů při práci s ohroženými rodinami s dětmi - byly rodinné konference podpořeny na Burze Filantropie!

Ve spolupráci s MPSV vznikl sedmidílný cyklus o rodinách v krizi, který měl za cíl propagovat myšlenku rodinných konferencí jako novou možnost rodiny, jak zvládnout složitou situaci dětí vlastními silami. Dle našeho názoru se přes veškerou snahu a jistě dobrý úmysl realizačního týmu nepodařilo cíl naplnit a vyvstalo mnoho etických otázek.