Prohlášení k odvysílanému dokumentu ČT Rodina je nejvíc


Ve spolupráci s MPSV vznikl sedmidílný cyklus o rodinách v krizi Rodina je nejvíc, který odvysílala ČT. Jeho cílem bylo představení rodinných konferencí jako nové možnosti, jak zvládnout složitou situaci dětí zapojením širší rodiny do řešení problému. Vítáme aktivity, které podporují zviditelnění tohoto nového přístupu, o jehož zařazení mezi běžně využívané nástroje v sociální práci s ohroženou rodinou usilujeme již od roku 2013. Naše organizace RK centrum byla také oslovena k účasti na tomto projektu. Po velmi důkladném zvážení nabídky jsme ji nakonec odmítli. Hlavním důvodem byla obava z negativních dopadů zveřejněním citlivých informací ze života rodin, zejména dětí. Zvolený typ dokumentu s odhalením skutečné identity a osudů aktérů nepovažujeme za vhodný.

Přes veškerou snahu a jistě dobrý úmysl se realizačnímu týmu dle našeho mínění nepodařilo cíl dokumentu naplnit. Ani v jednom ze sedmi dílů nedošlo k realizaci skutečné rodinné konference a zcela chybělo představení základních principů tohoto přístupu (nejlepší zájem dítěte, důvěrnost informací, mlčenlivost všech stran, nabídka informací rodině jako podklad pro vytvoření plánu, nezávislost koordinátora). Odvysílané díly dokumentu se rozchází s naší praxí.

Vyvstává mnoho otázek, např:

Lze hovořit o dobrovolnosti v případě účasti dětí na natáčení?

Jaký vliv, případně rizika, má na dítě jeho účast na natáčení po odvysílání pořadu?

Mají rodiny v krizi schopnost citlivě vnímat potřeby a názor dětí ohledně účasti v dokumentu?

Jaký vliv sehrála přítomnost kamery na účast široké rodiny na rodinné konferenci?

Jak probíhal výběr aktérů, a to jak samotných rodin, tak jednotlivých koordinátorů rodinných konferencí?

Jaká byla motivace aktérů k účasti?

Je účast dětí v této „reality show“ etická?

Rádi bychom tímto prohlášením otevřeli diskuzi nad výše uvedenými a případně dalšími otázkami. Aktuálně jsme oslovili odborníky z řad psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů a novinářů s žádostí o vyjádření k nastolené problematice.

Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 4  > >>

V rámci projektu S důvěrou v rodinu - využívání nových přístupů při práci s ohroženými rodinami s dětmi - byly rodinné konference podpořeny na Burze Filantropie!

Ve spolupráci s MPSV vznikl sedmidílný cyklus o rodinách v krizi, který měl za cíl propagovat myšlenku rodinných konferencí jako novou možnost rodiny, jak zvládnout složitou situaci dětí vlastními silami. Dle našeho názoru se přes veškerou snahu a jistě dobrý úmysl realizačního týmu nepodařilo cíl naplnit a vyvstalo mnoho etických otázek.

 

 


Již 5. metodické setkání proběhlo tentokráte ve spolupráci s organizací Lata v Praze. Děkujeme Petře Pfaurové za výbornou organizaci! Sdíleli jsme novinky na poli rodinných konferencí, diskutovali zkušenosti s nabídkou rodinných konferencí na půdě škol a velmi ocenili přítomnost pracovníka z MPSV, který odpovídal na dotazy spojené s praxí RK. Také jsme podnikli další kroky ke společnému vyhodnocování přínosu rodinných konferencí.

Vyškolili jsme tým 12-ti nových koordinátorek RK. Dvoudenní školení probíhala v prosinci 2018 a v lednu 2019. Je to dobrá zpráva pro rodiny s dětmi, které mohou využít nabídku realizace rodinné konference na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina.

Srdečně zveme všechny zájemce o sdílení novinek na poli Rodinných konferencí na 5.metodické setkání, které proběhne
21. března v Praze.