5. metodické setkání k rodinným konferencím


Druhý jarní den roku 2019 byl ve znamení již 5. metodického setkání k RK, tentokrát v Praze v organizaci Lata. Sdíleli jsme novinky na poli rodinných konferencí a diskutovali zkušenosti s nabídkou rodinných konferencí na půdě škol. Zastavili jsme se i u dokumentu ČT Rodina je nejvíc, který vznikl ve spolupráci s MPSV a jehož cílem bylo představení rodinných konferencí jako nového přístupu v sociální práci s ohroženou rodinou. Prezentovali jsme náš postoj a vysvětlili důvody rozhodnutí nezapojit se do projektu. Hlavním důvodem byla obava z negativních dopadů zveřejnění citlivých informací ze života rodin a zejména dětí. Zvolený typ dokumentu s odhalením skutečné identity a osudů aktérů nepovažujeme za vhodný.

Na setkání jsme velmi ocenili přítomnost pracovníka MPSV, který odpovídal na dotazy spojené s praxí RK. Na závěr jsme se zástupkyní Univerzity Palackého v Olomouci pokročili v plánování společného způsobu vyhodnocování efektivity rodinných konferencí. V nejbližší době budou dokončené společné hodnoticí dotazníky pro účastníky rodinných konferencí.

Další, tedy 6. metodické setkání je naplánováno na čtvrtek 26. 9. a tentokrát se sejdeme v Pardubicích. Těšíme se na všechny příznivce tohoto stále inovativního a zároveň přirozeného nástroje v pomoci rodinám s dětmi.
Sledujte nás také
na facebooku

Aktuality

Stránka 1 z 4  > >>

Již 5. metodické setkání proběhlo tentokráte ve spolupráci s organizací Lata v Praze. Děkujeme Petře Pfaurové za výbornou organizaci! Sdíleli jsme novinky na poli rodinných konferencí, diskutovali zkušenosti s nabídkou rodinných konferencí na půdě škol a velmi ocenili přítomnost pracovníka z MPSV, který odpovídal na dotazy spojené s praxí RK. Také jsme podnikli další kroky ke společnému vyhodnocování přínosu rodinných konferencí.

Vyškolili jsme tým 12-ti nových koordinátorek RK. Dvoudenní školení probíhala v prosinci 2018 a v lednu 2019. Je to dobrá zpráva pro rodiny s dětmi, které mohou využít nabídku realizace rodinné konference na území Pardubického, Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina.

Srdečně zveme všechny zájemce o sdílení novinek na poli Rodinných konferencí na 5.metodické setkání, které proběhne
21. března v Praze.

PF 2019: Přejeme vám rok plný hovorů se šťastným koncem!

Jako členové Evropské sítě poskytovatelů rodinných konferencí (FGC European Network) se účastníme mezinárodních konferencí. Ta letošní proběhla v říjnu 2018 v Edinburghu.